Lifestyle

I love the Italian way of life

I love the Italian way of life(written in Dutch and English)


“La vita è bella” is dat niet het eerste wat in je opkomt wanneer je aan het mooie Italië denkt? 

Na 5 jaar wonen in Italië kan ik deze spreuk enkel maar bevestigen. Nochtans is mijn gezin in deze jaren niet gespaard geweest van tegenslagen en kunnen we zeggen dat het zeker niet de gemakkelijkste jaren in ons leven zijn geweest. 

Wij zijn ook realistisch, Italië heeft ook zijn problemen maar heeft dit niet elk land?

Toch hebben de Italianen ons geleerd de zaken die je hebt te respecteren, genieten van je gezin en familie, stil te staan bij kleine dingen in het leven maar vooral om alles rustig aan te doen. 

De Italianen die wij hier kennen nemen echt wel hun tijd voor alles, een gewoonte die we echt proberen over te nemen maar wat toch moeilijk blijft voor ons als overgeorganiseerde noorderlingen.

Ondertussen heb ik al geleerd dat ze gelijk hebben en dat de zaken inderdaad in orde komen met een beetje geduld.

Meer bewust leven, langzamer leven, beter omgaan met stress geven we dat tegenwoordig niet de naam “mindfulness”. 

Streven we niet allemaal naar een leven waarin we bewuster maar langzamer gaan leven zodat de drukte in ons hoofd afneemt. Geloof mij Italianen doen dit onbewust.

Welke gewoontes hebben mij nu echt geholpen om mijn hoofd leeg te maken en meer te genieten van het leven ? 

Bewust eten, genieten samen met gezin, respecteren van de natuur en doelloos dingen doen. 

Ja ik hoor het jullie al zeggen dat wisten we al of dat zijn clichés die we al kenden over de Italiaanse cultuur

Pas je deze eenvoudig klinkende gewoontes ook toe in je leven ? 

Of ben jij ook zo iemand die juist alles te langzaam vindt ? 

Mijn manier van denken en doen was ook “waarom iets langzaam doen als het sneller ook kan”. 

Ik ergerde mij in alles dat volgens mij te traag verliep, mensen die niet snel een keuze maken, mensen die te traag eten, te traag winkelen… alles moest snel gaan voor mij, snel koken, snel een boek lezen en ga maar zo door. 

Ik geef toe dat ik nog steeds niet helemaal genezen ben maar mijn lichaam roept mij wel terug wanneer ik mezelf weer voorbij loop. 

Ik zal dan beginnen met de grootste cliché over de Italianen “voeding is heilig

Italianen beschouwen voeding niet als iets om je maag mee te vullen maar zij vinden dat voeding de brandstof is van lichaam en geest. Bijgevolg hoe beter het eten is hoe beter jij je zult voelen. 

Wij wonen op het platteland en bijna iedereen heeft een groentetuin en fruitbomen staan. De groenten en fruit hebben veel meer smaak maar dit is vooral omdat er seizoensgebonden en lokaal wordt gegeten m.a.w. kraakvers en niet gemanipuleerd. 

Nog een belangrijk feit over eten hier is, dat je tijd moet nemen om te koken maar ook om te eten. 

Geen complexe combinaties of bereidingen maar een maaltijd met liefde, eerlijke producten en zonder twijfel met veel geduld is klaar gemaakt.

En eten wordt hier echt aanzien als een sociaal moment met collega’s,vrienden of familie.  Maak van elke maaltijd een zen moment is de boodschap.

Maar buiten gezellig samen eten, probeer ik net zoals de Italianen veel tijd door te brengen met mijn gezin.

Gewoon samen zitten op het terras met een drankje en hapje en met de natuur als decor en achtergrondmuziek. 

Luisteren naar elkaars verhalen en aandacht voor elkaars problemen heeft van ons een veel sterker en hechter gezin gemaakt. 

“Fare una passeggiata”, een wandeling maken na het avondeten en je hoofd wat leegmaken, is ook een gezonde gewoonte van de Italianen. 

Wij vonden in het begin “het doelloos wandelen” een beetje belachelijk en trouwens ook tijdsverspilling. 

Probeer het, het geeft rust in je hoofd, doet je eten beter verteren en je slaapt er beter van. 

Deze eenvoudige Italiaanse gewoontes dragen echt bij om bewuster en langzamer te gaan leven. 

Neem van mij aan dat ik deze manier van leven kan gebruiken hier aangezien diezelfde italianen mij soms nog volledig gek kunnen maken. 

Welke eenvoudige “mindfulness” technieken passen jullie toe ? 

 It’s never too late to move to Italy!


 

How the Italian lifestyle can help you to enjoy more in life.

“La vita è bella” isn’t that the first thing that pops up in mind when you think about Italy?

Living in Italy for 5 years I can fully confirm this.

However, over the last 5 years my family has not been saved of setbacks and we are allowed to say that it certainly have not been the easiest years of our lives. Italy also has its downsides, but does this not apply to every country?

But the Italian way of living has taught us to respect the things you have, enjoy and family. This attitude reflects on small things in life, but especially take life easy.

The Italians, we know, really take time for everything. A habit that we really try to copy, but which remains difficult to us, as being natively over-organized.
Why do we want to copy this?
I figured out that the Italians are right and that all will be fine in the end with a “little” patience.

Living more consciously, slowly, dealing better with stress, nowadays we don’t call that “mindfulness”.

Do we not all aim to live more consciously and slowly, to bring down stress? Believe me, Italians here in central and southeren Italy, apply this unconsciously.

What kind of habits really helped me to clear my mind and enjoy life more?

Eating consciously, enjoying moments being with the family, respecting nature and doing things aimlessly.

Yes, I hear you saying, that we already knew about the Italian culture.
Do you also apply these simple-sounding habits in your daily life?

Or are you one of those who believe everything going too slow?
I need to admit, before, my way of thinking and acting could also be defined as “why acting slow, when it can be done faster”.


I was annoyed by everything that went too slow, people who don’t decide not quickly enough, people who eat too slow, too slow at the check out, … everything had to go faster, cook faster, read a book faster. 
Honestely I am still not completely adapted, but my body will stop me.

Another important fact about the Italian food culture is that you not only have to take time to cook, but also to eat.

No complex combinations or preparations, cook with passion and prepared your meal with love, with honest bio products and without doubt.. take your time.

Having dinner or lunch is really a social and holy moment that you share with colleagues, friends or family. Make every meal a zen moment is the message.

While eating outside, I try to spend a lot of time with my family, just like the Italians do.

Just enjoying sitting on the terrace with a drink, healthy snacks surrounded by nature and background music.

Listening to each other’s stories, paying attention to each other’s issues has made us a much stronger and closer family.

“Fare una passeggiata”, taking a stroll after dinner to clear your head, is another healthy habit of the Italians.

In the beginning we found “aimless walking” a bit ridiculous and also a waste of time.

Try it, it brings peace of mind, makes your food digest better and you will sleep better.

These simple Italian habits really contribute to a more conscious and slower life.

Believe me that I can use this way of life here because those Italians can drive me crazy

Which simple “mindfulness” techniques do you use?

 It’s never too late to move to Italy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: